Kancelaria prawna

Adwokat jest to osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika, której obowiązkiem jest przestrzeganie prawa przy jednoczesnej ochronie praw konsumenta. Do obowiązków prawnika należy często: udzielanie porad i porad prawnych, badanie i gromadzenie informacji lub dowodów, sporządzanie dokumentów prawnych związanych z rozwodami, testamentami, umowami i transakcjami na rynku nieruchomości oraz ściganie lub obrona w sądzie.

Dokładna terminologia słowa „prawnik” jest różna na całym świecie. Adwokat, adwokat, adwokat bądź radca prawny to różne nazwiska nadawane prawnikom. Początki zawodu sięgają starożytnej Grecji, kiedy mówcy przemawiali w imieniu przyjaciół lub obywateli na ich prośbę. Chociaż funkcjonowali jako radcy prawni, zgodnie z prawem ateńskim, mówcy nie mogli otrzymywać wynagrodzenia za swoje usługi ani organizować się jako zawód prawniczy. Najwcześniejsi prawnicy starożytnego Rzymu, około 204 roku przed naszą erą, otrzymali zapłatę za swoje wyświadczone usługi, gdy cesarz Klaudiusz zalegalizował zawód oraz zniósł zakaz pobierania opłat.

Prawnik ma kilka obowiązków, które wykraczają poza podstawowy proces sądowy. Poszukiwanie informacji, sporządzanie dokumentów, prowadzenie mediacji w sporach oraz udzielanie klientom porad w zakresie przysługujących im praw to tylko niektóre zadania, które są związane z dziedziną prawa.

Prawo jest tak szerokie i obszerne, że nie jest możliwe, żeby jeden prawnik mógł skutecznie udzielać porad prawnych w każdej innej dziedzinie prawa. Można to porównać do lekarza, który koncentruje się na określonej części ciała lub konkretnym typie dolegliwości bądź choroby – prawnicy specjalizują się także w jednej lub dwóch pokrewnych dziedzinach prawa. Kancelaria radców prawnych Niemcy oferuje najwyższej klasy specjalistów z dziedziny prawa.

Prawnik może pracować w takim miejscu jak kancelaria prawna, lecz może on znaleźć zatrudnienie także w firmie prywatnej, a nawet pracować dla państwa jako obrońca z urzędu lub prokurator. Większość prawników pracuje od 50 do 80 godzin tygodniowo, w tym w weekendy. Nowo zatrudnieni adwokaci zwykle pełnią funkcję urzędników odpowiedzialnych za zbieranie informacji i pomoc w przygotowaniach do kolejnych rozpraw.