Kalki woskowe

Kalki termotransferowe to nazwa nadana wielu procesom drukowania, które opierają się na działaniu ciepła. Obecnie proces ten jest stosowany przede wszystkim w przypadku drukarek kasowych, biletów parkingowych oraz biletów podróżnych. W przypadku drukowania papier (lub inny nośnik) jest przesuwany poza termiczną głowicę drukującą lub linię termiczną. Zespół ten, składający się z pola małych rezystorów grzejnych, jest za pośrednictwem producentów nazywany grzebieniem termicznym.

W szczególności proste termiczne drukarki bezpośrednie, które są zintegrowane z medycznymi urządzeniami pomiarowymi, są zatem również nazywane termicznymi drukarkami grzebieniowymi. Wystarczająco małą termiczną stałą czasową tych elementów grzejnych uzyskuje się przez dostatecznie wysokie rozpraszanie ciepła, żeby móc drukować wstęgę papieru z ciągłym ruchem z dużą rozdzielczością. Gęstość druku jest tu podawana zarówno w punktach na cal (dpi), jak i czasami w punktach na milimetr (dpmm). Głowice drukujące są czułe na zanieczyszczenia, zwłaszcza pył zawierający metal, którego osady mogą powodować zwarcie między rezystorami termicznymi. Jako drukarka kasowa mnóstwo drukarek termicznych i termotransferowych jest specjalnie przygotowanych do drukowania kodów kreskowych. Istnieją także kalki woskowe oraz kalki żywiczne, lecz na ogół ciszą się one nieco mniejszym zainteresowaniem. Większość modeli ma zaimplementowany dedykowany język drukarki. Jako taki, ESC / P (standard druku firmy Epson) można odnaleźć w prawie każdej drukarce w systemach kasowych (inne języki to np. ZPL firmy Zebra, Easyplug firmy Avery Dennison, JScript z Cab bądź TPCL firmy Toshiba). Zestawy poleceń zawierają specjalne polecenia do drukowania kodów kreskowych. W związku z tym te urządzenia są także nazywane „drukarkami kodów kreskowych”.

Ze względu na nagrzewanie oraz chłodzenie elementów grzejnych ostrość (krawędzi) w kierunku drukowania jest mniejsza niż w kierunku poprzecznym. W szczególności podczas drukowania kodów kreskowych producenci zalecają, żeby zawsze układać je w taki sposób, aby paski były drukowane wzdłuż kierunku drukowania. Istnieje jednak ryzyko, że przy jednym lub kilku uszkodzonych elementach grzejnych białe linie (wady) pojawią się równolegle do kierunku linii kodu kreskowego, co z kolei osłabi kod kreskowy.