Kalkulator ułamków, zużycia prądu oraz Szyfr Cezara

W tekście tym wskażemy Państwu czym są kalkulatory zużycia prądu, kalkulator ułamków i szyfr cezara. Na pierwszy rzut oka pojęcia te mogą być niejasne, ale postaramy się to w sposób jak najbardziej wnikliwy przedstawić. Kalkulator zużycia prądu pozwala obliczyć zużycie energii elektrycznej oraz jej cenę w rozbiciu na rok, miesiąc bądź dzień.

Kalkulator zużycia prądu

Aby dokonać dokładnych obliczeń, musimy po pierwsze wpisać cenę jednej kilowatogodziny (kWh)- można ją naleźć bezpośrednio na fakturze. Po drugie musimy podać moc urządzenia pobierającego prąd (W-WAT), którą chcesz uwzględnić w analizie kosztów (można również dodać kilka urządzeń, które mają podlegać analizie). Ostatnim elementem jest wypełnienie parametrów, a dokładniej mocy urządzenia, ilości urządzeń o danej mocy i czas jego pracy. Należy jednak pamiętać, że kalkulator obliczy maksymalne zużycie prądu dla danego urządzenia i ma on charakter czysto poglądowy, ponieważ faktyczne zużycie prądu może się nieco różnić od wartości przedstawionych przez kalkulator.

Kalkulator ułamków umożliwia nam wykonywanie rozmaitych działań na ułamkach – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ich. W kalkulatorze tym wykonywane są najprostsze działania także na ułamkach zwykłych, jak i dziesiętnych. Aby dokonać obliczeń powinno się wpisać liczniki i mianowniki danych ułamków i wybrać działanie, które chcemy aby kalkulator wykonał. Należy jednak wspomnieć, że dla osób, które uczą się dopiero czy to ułamków zwykłych bądź dziesiętnych może być to po prostu pójście na łatwiznę. Kalkulator ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które nie potrafią wyliczyć podstawowych działań na ułamkach bądź chcą sprawdzić czy wyszedł im poprawny wynik.

Szyfr Cezara jest najprostszą techniką szyfrowania

Szyfr Cezara jest to metoda podstawieniowa, co oznacza że każda litera tekstu jawnego zastępowana jest inną, oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie, literą, przy czym profil zmiany musi być w konkrety sposób zachowany. Nazwa ta pochodzi od Juliusza Cezara, który używał tej techniki do komunikacji ze swoimi przyjaciółmi. W matematyce operację szyfrowania i deszyfrowania można wyrazić w języku arytmetyki modularnej. Wystarczy wtedy każdej literze alfabetu jednoznacznie przypisać numer według schematu A-0, Ą-2, itd.