Firma geodezyjna a problemy prawne

Będąc właścicielem nieruchomości gruntowej o znajdujących się na niej budynków, niemal na pewno nasza ścieżka przetnie się z firmą oferującą pomiary geodezyjne. Obsługa prawna nieruchomości bowiem bardzo często wiąże się z regulacją jej stanu prawnego ze stanem faktycznym. Niewielu właścicieli zdaje sobie sprawę, że prawo o gospodarce nieruchomościami i prawo własności to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień jakie staną na ich drodze. Często zdarza się, że zanim w ogóle nabędziemy działkę lub postawimy na niej budynek – potrzebna będzie pomoc specjalistów takich jak firma geodezyjna, która doprowadzi do uzgodnienia wszystkich wątpliwości ze stanem danej działki i działek sąsiadujących. W takich przypadkach najczęściej powinny zostać wykonane odpowiednie pomiary geodezyjne. Geodeta przeprowadzi również podział działki oraz wszelkie wznowienia lub wytyczenia granic. Firma oferująca usługi geodezyjne przyda się również w kontakcie z urzędnikami i instytucjami, bowiem jakakolwiek ingerencja musi być zgodna z prawem.

Geodeta w kontakcie z urzędnikami

Firma geodezyjna to odpowiedni adres, gdy chcemy uregulować stan prawny działek poprzez wykazy synchronizacyjne, zaktualizuje również dane w ewidencji gruntów i budynków. Geodeta pomoże również w sprawach związanych z własnością nieruchomości jak na przykład zasiedzenie, jak również w przypadku ustanowienia służebności gruntowej. Zdarza się, że nieruchomość, której jesteśmy właścicielami nie ma dostępu np.: do drogi publicznej, ponieważ oddzielają ją od niej inne nieruchomości, na których stoją już różne budynki. Korzystanie z takiej działki staje się więc niemożliwe lub bardzo utrudnione a odpowiednie pomiary geodezyjne umożliwią ustanowienie przez sąd odpowiedniej służebności – tak by można było ustanowić drogę dojazdową do nieruchomości.

Geodeta w kontakcie z sądem

Usługi geodezyjne niezbędne będą również, gdy będziemy chcieli dokonać zmian w najważniejszym rejestrze dotyczącym wszystkich nieruchomości, czyli w księgach wieczystych. Zdarza się bowiem, że nawet w dokumentach prowadzonych przez właściwy miejscowo sąd, stan faktyczny nie jest zgodny ze stanem prawnym. Różnice te najczęściej dotyczą oznaczeń nieruchomości, jej powierzchni lub granic. Dobry geodeta wykona odpowiedni wykaz synchronizacyjny, który wykaże różnice w tych dokumentach i skorygują je. Wykaz i dokumentu są później podstawą do wpisu do księgi wieczystej a w razie jej braku może być podstawą do jej założenia. Istnienie księgi wieczystej danej nieruchomości znacząco ułatwia również jej sprzedaż.